ما خود را متعهد به مکالمه به زبان شما میدانیم

ما متعهد و مفتخر به ارائه خدمات همه جانبه و قابل دسترس به همه مشتریان از فرهنگ ها و زبان های  مختلف هستیم

می‌دانیم که بسیاری از مشتریان ترجیح می‌دهند به زبانی غیر از انگلیسی با ما صحبت کنند. اگر مایل هستید به زبانی دیگر با ما صحبت کنید، می‌توانیم در صورت امکان، برای کمک به شما در امورات بانکی، مترجم شفاهی در اختیارتان بگذاریم. مترجم‌های شفاهی ما به زبان‌های مختلفی صحبت می‌کنند، بنابراین در زمان تماس، از مسئول امور بانکی‌تان این خدمات را درخواست کنید

Important information