Chúng tôi cam kết giao tiếp bằng ngôn ngữ của bạn

Chúng tôi cam kết cung cấp toàn diện những dịch vụ ngân hàng để mọi người có thể tiếp cận và chúng tôi tự hào về việc phục vụ cho khách hàng từ nhiều nền tảng khác nhau.

Chúng tôi biết nhiều khách hàng muốn trò chuyện bằng ngôn ngữ khác, không phải tiếng Anh. Nếu bạn muốn trò chuyện bằng một ngôn ngữ khác, tùy vào thời điểm, chúng tôi có thể sắp xếp một thông dịch viên để giúp giải quyết những câu hỏi của bạn về ngân hàng. Thông dịch viên của chúng tôi nói được nhiều ngôn ngữ, nên bạn chỉ cần gọi để yêu cầu ngân hàng về dịch vụ này.

Important information