Tại sao yêu cầu sự cam kết này?

Chúng tôi cần sự đồng ý để chúng tôi có thể định kỳ xác minh danh tính của bạn thông qua dịch vụ xác minh điện tử và/hoặc cơ quan báo cáo tín dụng. Điều này cho phép chúng tôi đáp ứng các yêu cầu pháp lý theo Đạo luật Chống Rửa tiền và Chống Khủng bố.

Thông tin cá nhân của tôi có được bảo vệ không?

Chúng tôi tôn trọng thông tin cá nhân của bạn và Chính sách Bảo mật của chúng tôi có giải thích cách thực thi điều này. Chính sách này bao gồm Ngân hàng Quốc gia Úc ABN 12 004 044 937 và tất cả các công ty liên quan. Nó cũng bao gồm tất cả các công ty con (Tập đoàn NAB), kể cả ngân hàng, tài chính, quản lý quỹ, kế hoạch tài chính, hưu bổng, bảo hiểm, môi giới và các tổ chức thương mại điện tử của chúng tôi.

Tôi hưởng lợi gì từ việc cung cấp cam kết liên tục?

Cung cấp cam kết liên tục giúp chúng tôi thỉnh thoảng xác minh điện tử thông tin của bạn mà không cần làm phiền bạn qua các cuộc gọi, email hay mời bạn đến chi nhánh.

Cam kết của tôi có thời hạn bao lâu?

Khi bạn cung cấp cam kết, chúng tôi sẽ sử dụng để thỉnh thoảng xác minh điện tử thông tin của bạn trừ khi bạn yêu chúng tôi không làm.

Làm sao để tôi thu hồi cam kết?

Liên hệ ban thẩm định khách hàng để thu hồi cam kết của bạn.


Xác thực danh tính của tôi như thế nào?

Chúng tôi xác minh thông tin chi tiết của bạn như tên, ngày sinh, địa chỉ và nơi có liên quan, tài liệu nhận dạng của bạn, bằng cách liên hệ dịch vụ xác minh và/hoặc cơ quan báo cáo tín dụng nhằm cung cấp đánh giá về tính chính xác của thông tin của chúng tôi.

Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng các hệ thống và dịch vụ của bên thứ ba (có thể liên quan đến việc gửi thông tin của bạn từ Úc đến New Zealand hoặc ngược lại) - ví dụ: nhà phát hành hoặc người giữ hồ sơ chính thức của các tài liệu nhận dạng của bạn có thể tham gia để xác định mức độ trùng khớp thông tin. NAB hoàn thành quy trình này theo Đạo luật Tài chính Chống Rửa tiền và Chống Khủng bố.

Bao lâu thì sẽ xác thực danh tính của tôi?

Một lần mỗi 1-3 năm hoặc thường xuyên hơn nếu được yêu cầu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không cung cấp cam kết?

Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với bạn định kỳ để xác minh thông tin của bạn. Bạn sẽ phải mang theo tài liệu xác minh đến một chi nhánh.

Làm sao tôi biết mình đang nói chuyện với NAB?

Khi chúng tôi liên hệ với bạn để xác minh danh tính, chúng tôi sẽ hỏi một số câu hỏi bảo mật trước khi tiếp tục. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn xác nhận, cập nhật hoặc tiết lộ thông tin cá nhân hoặc ngân hàng thông qua một liên kết trong email hoặc tin nhắn văn bản.

Nếu bạn có lo ngại về tính hợp pháp của một cuộc gọi, hãy gác máy và gọi cho chúng tôi theo số điện thoại công khai. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số 13 22 65 hoặc số Quốc tế +61 3 8641 9886, 24 giờ một ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Đọc thêm về cách giữ an toàn khi online.

Quá trình này có liên quan đến việc kiểm tra tín dụng và nó có ảnh hưởng đến điểm tín dụng của tôi không?

Quá trình xác minh điện tử sẽ không bao gồm việc kiểm tra tín dụng và sẽ không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn.

Tại sao xác minh danh tính của tôi không thành công?

Đôi khi, dịch vụ xác minh hoặc cơ quan báo cáo tín dụng mà chúng tôi sử dụng có thể không có thông tin chi tiết hiện tại của bạn, ví dụ: khi chi tiết danh sách bầu cử của bạn chưa cập nhật. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ cần mang theo tài liệu xác minh đến một chi nhánh.

Important information